Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá – 04/05/2023

04/05/2024

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá - 25/04/2023

25/04/2024

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá - 24/04/2023

24/04/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 07/03/2024 - Lần 6

07/03/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 07/03/2024 - Lần 4

07/03/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 23/01/2024

23/01/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 05/01/2024 - Lần 5

05/01/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 21/12/2023

21/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 13/12/2023

13/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 13/12/2023

13/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 13/12/2023

13/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 06/12/2023

06/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 17/11/2023

17/11/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 07/11/2023 - Lần 2

07/11/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 07/11/2023

07/11/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 26/10/2023

26/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 20/10/2023

20/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 10/10/2023

10/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 09/10/2023 - (Lần 3)

09/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023 – (Lần 1)

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 21/09/2023 - ( Lần 3 )

21/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 08/09/2023

08/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 06/09/2023- (Lần 2)

06/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 04/10/2023 - (Lần 3)

04/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 21/08/2023 – (Lần 2)

21/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 18/08/2023 - ( Lần 2 )

18/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 14/08/2023 – (Lần 1)

14/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 08/08/2023

08/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 20/07/2023

20/07/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 18/07/2023 – (Lần 1)

18/07/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 17/07/2023 - ( Lần 2 )

17/07/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 13/06/2023

13/06/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 13/06/2023

13/06/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 16/05/2023

16/05/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 11/05/2023

12/05/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 09/05/2023 (Lần 6)

09/05/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 17/04/2023 (Lần 5)

17/04/2023

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá - 11/04/2023

11/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 4)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 3)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 2)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 1)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm và giá khởi điểm

27/03/2023

Chi tiết

Thông báo chào bán nợ, tài sản bảo đảm Công Ty Cổ Phần Ô Tô Nam Việt Anh

21/03/2023

Chi tiết

Thông báo chào bán công khai khoản vay/nợ và TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Châu Sang tại BVB

10/03/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 09/12/2022 (lần 2)

09/12/2022

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/11/2022

10/11/2022

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/05/2021

24/05/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/05/2021

18/05/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/4/2021

20/04/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/4/2021

14/04/2021

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá 13/4/2021

13/04/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/4/2021

13/04/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 02/03/2021

02/03/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 05/11/2020

05/11/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/10/2020

12/10/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 05/10/2020

05/10/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/09/2020

24/09/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/07/2020

29/07/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/06/2019

26/06/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/05/2020

29/05/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/04/2020

24/04/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 01/4/2020

01/04/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 09/08/2019

09/08/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/05/2019

05/05/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/03/2019

07/03/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 28/02/2019

28/02/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/02/2019

Tài sản đấu giá - Quyền sử dụng đất tại Q.Tân Phú, TP.HCM 27/02/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/01/2019

30/01/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/01/2019

21/01/2019

Chi tiết

Bán đấu giá lô 18 xe tải

26/11/2018

Chi tiết

Bán đấu giá lô 5 xe tải

19/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/05/2024

08/05/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/04/2024

23/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/04/2024

23/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/04/2024

23/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/04/2024

15/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/04/2024

15/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/04/2024

15/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 11/03/2024

11/03/2024

Chi tiết

Thông báo thu hồi tài sản ngày 28/02/2024

28/02/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 16/11/2023

16/11/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 26/09/2023

26/09/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 26/07/2023

26/07/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 24/07/2023

24/07/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 14/07/2023

14/07/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 21/06/2023

21/06/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 01/03/2023

01/03/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 25/11/2022

25/11/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 01/11/2022

01/11/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 25/10/2022

25/10/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 20/10/2022

20/10/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/09/2022

23/09/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 15/09/2022

15/09/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 31/08/2022

31/08/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 31/08/2022

31/08/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 26/07/2022

26/07/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 25/11/2021

25/11/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 20/10/2021

20/10/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 07/10/2021

07/10/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/07/2021

08/07/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 13/01/2021

13/01/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 07/01/2021

07/01/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 18/12/2020

18/12/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 11/12/2020

11/12/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 13/11/2020

13/11/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 29/10/2020

29/10/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/10/2020

23/10/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 05/10/2020

05/10/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 11/6/2020

11/06/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 22/5/2020

22/05/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 31/3/2020

31/03/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 03/3/2020

03/03/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 10/9/2019

10/09/2019

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 03/9/2019

03/09/2019

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 27/08/2019

27/08/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 26/6/2019

26/06/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản ngày 08/05/2019

08/05/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản ngày 02/05/2019

02/05/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Hà Đông, Hà Nội ngày 02/05/2019

02/05/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại ngày 03/04/2019

03/04/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 27/03/2019

27/03/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Huyện Đông Anh Hà Nội ngày 15/03/2019

15/03/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Đống Đa Hà Nội ngày 01/03/2019

01/03/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Huyện Gia Lâm Hà Nội

05/12/2018

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Long Biên Hà Nội

05/12/2018

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Đống Đa Hà Nội

05/12/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 42, Quận 5, TP. HCM

21/11/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 57, Quận Bình Tân, TP. HCM

21/11/2018

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ tại Đức Hòa Long An

02/11/2018

Chi tiết

Thu giữ thửa đất số 8, Tỉnh Đồng Nai

25/10/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 14-29-130-131-132, Tỉnh Đồng Nai

25/10/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 20 và 121

12/10/2018

Chi tiết

Thu giữ xe ô tô BMW

04/10/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm 11/09/2018

11/09/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

07/09/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất 01 - Huyện An Biên, Kiên Giang

24/08/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất 965 - Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

24/08/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ xe Kia morning

23/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Đức Hòa

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Quận Tân Phú, Tp.HCM

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Quận 5, Tp.HCM

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Quận 5, Tp.HCM

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại phường Hiệp Bình Chánh TP. HCM

18/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Thửa đất 681 Vũng Tàu 09/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Fortuner 09/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Kia 09/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Long Xuyên 05/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa 82 04/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa 23A 15/06/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa 14 & 14A 15/06/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 67 22/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 115 21/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 14 & 14A 04/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 23A 04/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 305 26/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 821 26/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

xe ô tô Chevrolet Colorado 18/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Khách hàng

thửa đất 511 17/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Khách hàng

thửa đất 807 17/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

căn hộ 912, nhà CT1B 29/03/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Renault 28/03/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Chevrolet 28/03/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

28/03/2018

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá – 04/05/2023

04/05/2024

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá - 25/04/2023

25/04/2024

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá - 24/04/2023

24/04/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 07/03/2024 - Lần 6

07/03/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 07/03/2024 - Lần 4

07/03/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 23/01/2024

23/01/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 05/01/2024 - Lần 5

05/01/2024

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 21/12/2023

21/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 13/12/2023

13/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 13/12/2023

13/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 13/12/2023

13/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 06/12/2023

06/12/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 17/11/2023

17/11/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 07/11/2023 - Lần 2

07/11/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 07/11/2023

07/11/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 26/10/2023

26/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 20/10/2023

20/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 10/10/2023

10/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 09/10/2023 - (Lần 3)

09/10/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 28/09/2023 – (Lần 1)

28/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 21/09/2023 - ( Lần 3 )

21/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 08/09/2023

08/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 06/09/2023- (Lần 2)

06/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 04/10/2023 - (Lần 3)

04/09/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 21/08/2023 – (Lần 2)

21/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 18/08/2023 - ( Lần 2 )

18/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 14/08/2023 – (Lần 1)

14/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 08/08/2023

08/08/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo ngày 20/07/2023

20/07/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 18/07/2023 – (Lần 1)

18/07/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 17/07/2023 - ( Lần 2 )

17/07/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 13/06/2023

13/06/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 13/06/2023

13/06/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 16/05/2023

16/05/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 11/05/2023

12/05/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 09/05/2023 (Lần 6)

09/05/2023

Chi tiết

Bán đấu giá tài sản bảo đảm ngày 17/04/2023 (Lần 5)

17/04/2023

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá - 11/04/2023

11/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 4)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 3)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 2)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/04/2023 (Lần 1)

06/04/2023

Chi tiết

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm và giá khởi điểm

27/03/2023

Chi tiết

Thông báo chào bán nợ, tài sản bảo đảm Công Ty Cổ Phần Ô Tô Nam Việt Anh

21/03/2023

Chi tiết

Thông báo chào bán công khai khoản vay/nợ và TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Châu Sang tại BVB

10/03/2023

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 09/12/2022 (lần 2)

09/12/2022

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/11/2022

10/11/2022

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/05/2021

24/05/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/05/2021

18/05/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/4/2021

20/04/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/4/2021

14/04/2021

Chi tiết

Quyết định xử lý tài sản bảo đảm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá 13/4/2021

13/04/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/4/2021

13/04/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 02/03/2021

02/03/2021

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 05/11/2020

05/11/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/10/2020

12/10/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 05/10/2020

05/10/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/09/2020

24/09/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/07/2020

29/07/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/06/2019

26/06/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/05/2020

29/05/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/04/2020

24/04/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 01/4/2020

01/04/2020

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 09/08/2019

09/08/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 06/05/2019

05/05/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/03/2019

07/03/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 28/02/2019

28/02/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/02/2019

Tài sản đấu giá - Quyền sử dụng đất tại Q.Tân Phú, TP.HCM 27/02/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/01/2019

30/01/2019

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/01/2019

21/01/2019

Chi tiết

Bán đấu giá lô 18 xe tải

26/11/2018

Chi tiết

Bán đấu giá lô 5 xe tải

19/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/05/2024

08/05/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/04/2024

23/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/04/2024

23/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/04/2024

23/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/04/2024

15/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/04/2024

15/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/04/2024

15/04/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 11/03/2024

11/03/2024

Chi tiết

Thông báo thu hồi tài sản ngày 28/02/2024

28/02/2024

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 16/11/2023

16/11/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 26/09/2023

26/09/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 26/07/2023

26/07/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 24/07/2023

24/07/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 14/07/2023

14/07/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 21/06/2023

21/06/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 01/03/2023

01/03/2023

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 25/11/2022

25/11/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 01/11/2022

01/11/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 25/10/2022

25/10/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 20/10/2022

20/10/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/09/2022

23/09/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 15/09/2022

15/09/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 31/08/2022

31/08/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 31/08/2022

31/08/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 26/07/2022

26/07/2022

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 25/11/2021

25/11/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 20/10/2021

20/10/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 07/10/2021

07/10/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 08/07/2021

08/07/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 13/01/2021

13/01/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 07/01/2021

07/01/2021

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 18/12/2020

18/12/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 11/12/2020

11/12/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 13/11/2020

13/11/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 29/10/2020

29/10/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 23/10/2020

23/10/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 05/10/2020

05/10/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 11/6/2020

11/06/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 22/5/2020

22/05/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 31/3/2020

31/03/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 03/3/2020

03/03/2020

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 10/9/2019

10/09/2019

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 03/9/2019

03/09/2019

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản ngày 27/08/2019

27/08/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 26/6/2019

26/06/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản ngày 08/05/2019

08/05/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản ngày 02/05/2019

02/05/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Hà Đông, Hà Nội ngày 02/05/2019

02/05/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại ngày 03/04/2019

03/04/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 27/03/2019

27/03/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Huyện Đông Anh Hà Nội ngày 15/03/2019

15/03/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Đống Đa Hà Nội ngày 01/03/2019

01/03/2019

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Huyện Gia Lâm Hà Nội

05/12/2018

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Long Biên Hà Nội

05/12/2018

Chi tiết

Thu giữ tài sản tại Quận Đống Đa Hà Nội

05/12/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 42, Quận 5, TP. HCM

21/11/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 57, Quận Bình Tân, TP. HCM

21/11/2018

Chi tiết

Thu giữ TSBĐ tại Đức Hòa Long An

02/11/2018

Chi tiết

Thu giữ thửa đất số 8, Tỉnh Đồng Nai

25/10/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 14-29-130-131-132, Tỉnh Đồng Nai

25/10/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất số 20 và 121

12/10/2018

Chi tiết

Thu giữ xe ô tô BMW

04/10/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm 11/09/2018

11/09/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

07/09/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất 01 - Huyện An Biên, Kiên Giang

24/08/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ thửa đất 965 - Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

24/08/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ xe Kia morning

23/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Đức Hòa

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Quận Tân Phú, Tp.HCM

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Quận 5, Tp.HCM

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại Quận 5, Tp.HCM

20/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản tại phường Hiệp Bình Chánh TP. HCM

18/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Thửa đất 681 Vũng Tàu 09/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Fortuner 09/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Kia 09/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Long Xuyên 05/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa 82 04/07/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa 23A 15/06/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa 14 & 14A 15/06/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 67 22/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 115 21/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 14 & 14A 04/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 23A 04/05/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 305 26/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

thửa đất 821 26/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

xe ô tô Chevrolet Colorado 18/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Khách hàng

thửa đất 511 17/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Khách hàng

thửa đất 807 17/04/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

căn hộ 912, nhà CT1B 29/03/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Renault 28/03/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

Xe Chevrolet 28/03/2018

Chi tiết

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng

28/03/2018

Chi tiết

LỊCH TRẢ NỢ TẠM TÍNH

Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
So sánh
So sánh thẻ
Bạn hãy chọn thẻ để so sánh
Thẻ VISA
VISA-inStyle 01

Thẻ tín dụng BVBank Visa inStyle
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 3% tại trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế
- Hoàn thêm 0,2% các giao dịch mua hàng khác
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ Visa hạng Platinum
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
VISA-jOY-02

Thẻ tín dụng BVBank Visa Joy
Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 2 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu tại POS siêu thị và tích 1 điểm thưởng với các chi tiêu khác
VISA-LIFESTYLE-02

Thẻ tín dụng BVBank VISA Lifestyle
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền lên đến 5% tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, khách sạn, du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, trường học: hoàn 3%
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Từ 599.000 VND đến 999.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 600.000 VND/tháng và 7.200.000 VND/năm
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng BVBank Visa & JCB Ms.
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
Thẻ JCB
JCB - Cheer-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Cheer
Từ 10 đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 2 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu tại nhà hàng và tích 1 điểm thưởng với các chi tiêu khác
JCB - Sense-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Sense
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 3% tại các nhà hàng
- Hoàn thêm 0,2% các giao dịch mua hàng khác
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng Platinum như:
- Miễn phí phòng chờ sân bay quốc tế
- Ưu đãi tại các sân golf
- Ưu đãi tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
2311MK_BVBank_JCB_Discovery (Platinum)_UnEmb_07Dec23-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Discovery
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng Platinum như:
- Miễn phí phòng chờ sân bay quốc tế
- Ưu đãi tại các sân golf
- Ưu đãi tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp
399.000 VND
Tích lũy 6 điểm thưởng với mỗi 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
JCB-7eleven-02

Thẻ tín dụng BVBank JCB 7-Eleven
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 4 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
JCB-momo-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Link
Từ 30 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ khi thanh toán trên ứng dụng ví điện tử MoMo
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 1 điểm thưởng với mỗi 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng BVBank Visa & JCB Ms.
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
Thẻ NAPAS
nappas ONLINE FINAL-02

Thẻ tín dụng BVBank NAPAS shopON
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền 5% các giao dịch thanh toán trực tuyến
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
499.000 VND
Tổng số tiền hoàn tối đa 200.000 VND/tháng và 2.400.000 VNDF/năm
Chỉ so sánh 2 thẻ tối đa