Ban lãnh đạo
Quá trình phát triển
Ban lãnh đạo
Giải thưởng
Hoạt động cộng đồng

Ban lãnh đạo


Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1] Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1]
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1]
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1]
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1] Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1]
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1] Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1]
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
Lê Hoàng Nam - TV BKS Lê Hoàng Nam - TV BKS
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1] Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1]
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc

Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1] Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1]
Ông Phan Việt Hải

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Công nghệ Thông tin & Ngân hàng số

Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1] Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1]
Bà Văn Thành Khánh Linh

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Quản lý rủi ro

Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1] Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1]
Ông Lê Văn Bé Mười

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Vận hành

Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH
Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Nhân sự và Hành chính

Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1] Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1]
Ông Lý Công Nha
Giám đốc Khối Tài chính
Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1] Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1]
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế
Ngô Minh Sang - TV BĐH Ngô Minh Sang - TV BĐH
Ông Ngô Minh Sang
Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân
Vũ Minh Tú - TV BĐH Vũ Minh Tú - TV BĐH
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc Khối Thẩm định tín dụng

Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1] Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1]
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1]
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1]
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1] Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1]
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1] Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1]
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
Lê Hoàng Nam - TV BKS Lê Hoàng Nam - TV BKS
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1] Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1]
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc

Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1] Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1]
Ông Phan Việt Hải

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Công nghệ Thông tin & Ngân hàng số

Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1] Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1]
Bà Văn Thành Khánh Linh

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Quản lý rủi ro

Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1] Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1]
Ông Lê Văn Bé Mười

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Vận hành

Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH
Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Nhân sự và Hành chính

Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1] Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1]
Ông Lý Công Nha
Giám đốc Khối Tài chính
Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1] Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1]
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế
Ngô Minh Sang - TV BĐH Ngô Minh Sang - TV BĐH
Ông Ngô Minh Sang
Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân
Vũ Minh Tú - TV BĐH Vũ Minh Tú - TV BĐH
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc Khối Thẩm định tín dụng

LỊCH TRẢ NỢ TẠM TÍNH

Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
So sánh
So sánh thẻ
Bạn hãy chọn thẻ để so sánh
Thẻ VISA
visa platinum

Thẻ tín dụng BVBank VISA Platinum
Từ 100 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ VISA Platinum Bản Việt:
- Đặc quyền ẩm thực tại chuỗi nhà hàng cao cấp
- Bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 2 VND Tiền thưởng
Visa Classic

Thẻ tín dụng BVBank VISA Classic
Từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
VISA-LIFESTYLE-02

Thẻ tín dụng BVBank VISA Lifestyle
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền lên đến 5% tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, khách sạn, du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, trường học: hoàn 3%
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Từ 599.000 VND đến 999.000 VND
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng Ms. - Dành riêng cho Phái Đẹp
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Thẻ JCB
jcb standard

Thẻ tín dụng BVBank JCB Standard
Từ 10 đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
jcb platinum

Thẻ tín dụng BVBank JCB Platinum
Từ 100 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ VISA Platinum Bản Việt:
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 21 tỷ đồng
- Bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 2 VND Tiền thưởng
JCB travel

Thẻ tín dụng BVBank JCB Travel
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí giao dịch ngoại tệ
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB Platinum Bản Việt:
- Miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay quốc tế
- Giảm phí ra sân tại một số sân golf hàng đầu tại Việt Nam
- Giảm giá tại nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp
399.000 VND
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 6 VND Tiền thưởng
jcb 7eleven

Thẻ tín dụng BVBank JCB 7-Eleven
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 4 VND Tiền thưởng
JCB-momo-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Link
Từ 30 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ khi thanh toán trên ứng dụng ví điện tử MoMo
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng Ms. - Dành riêng cho Phái Đẹp
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Thẻ NAPAS
nappas ONLINE FINAL-02

Thẻ tín dụng BVBank NAPAS shopON
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền 5% các giao dịch thanh toán online
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
499.000 VND
Chỉ so sánh 2 thẻ tối đa