Ban lãnh đạo
Quá trình phát triển
Ban lãnh đạo
Giải thưởng
Hoạt động cộng đồng

Ban lãnh đạo


Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1] Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1]
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1]
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1]
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1] Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1]
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1] Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1]
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
Lê Hoàng Nam - TV BKS Lê Hoàng Nam - TV BKS
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1] Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1]
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc

Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1] Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1]
Ông Phan Việt Hải

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Công nghệ Thông tin & Ngân hàng số

Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1] Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1]
Bà Văn Thành Khánh Linh

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Quản lý rủi ro

Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1] Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1]
Ông Lê Văn Bé Mười

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Vận hành

Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH
Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Nhân sự và Hành chính

Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1] Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1]
Ông Lý Công Nha
Giám đốc Khối Tài chính
Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1] Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1]
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế
Ngô Minh Sang - TV BĐH Ngô Minh Sang - TV BĐH
Ông Ngô Minh Sang
Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân
Vũ Minh Tú - TV BĐH Vũ Minh Tú - TV BĐH
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc Khối Thẩm định tín dụng

Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1] Lê_Anh_Tài_-_TV_HĐQT[1]
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Thanh_Phượng_-_TV_HĐQT[1]
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1] Nguyễn_Nhất_Nam_-_TV_HĐQT[1]
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1] Phạm_Quang_Khánh_-_TV_HĐQT_Độc_Lập[1]
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1] Phan_Thị_Hồng_Lan_-_TV_BKS[1]
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
Lê Hoàng Nam - TV BKS Lê Hoàng Nam - TV BKS
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1] Nguyễn_Thị_Thanh_Thúy_-_TV_BKS[1]
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1] Ngô_Quang_Trung_-_TV_HĐQT[1]
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc

Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1] Phan_Việt_Hải_-_TV_BĐH[1]
Ông Phan Việt Hải

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Công nghệ Thông tin & Ngân hàng số

Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1] Văn_Thành_Khánh_Linh_-_TV_BĐH[1]
Bà Văn Thành Khánh Linh

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Quản lý rủi ro

Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1] Lê_Văn_Bé_Mười_-_Phó_TGĐ[1]
Ông Lê Văn Bé Mười

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Vận hành

Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH
Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Nhân sự và Hành chính

Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1] Lý_Công_Nha_-_TV_BĐH[1]
Ông Lý Công Nha
Giám đốc Khối Tài chính
Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1] Nguyễn_Ngọc_Nghiệm_-_Giám_đốc_khối_KHDN[1]
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế
Ngô Minh Sang - TV BĐH Ngô Minh Sang - TV BĐH
Ông Ngô Minh Sang
Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân
Vũ Minh Tú - TV BĐH Vũ Minh Tú - TV BĐH
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc Khối Thẩm định tín dụng

LỊCH TRẢ NỢ TẠM TÍNH

Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
So sánh
So sánh thẻ
Bạn hãy chọn thẻ để so sánh
Thẻ VISA
VISA-inStyle 01

Thẻ tín dụng BVBank Visa inStyle
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 3% tại trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế
- Hoàn thêm 0,2% các giao dịch mua hàng khác
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ Visa hạng Platinum
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
VISA-jOY-02

Thẻ tín dụng BVBank Visa Joy
Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 2 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu tại POS siêu thị và tích 1 điểm thưởng với các chi tiêu khác
VISA-LIFESTYLE-02

Thẻ tín dụng BVBank VISA Lifestyle
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền lên đến 5% tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, khách sạn, du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, trường học: hoàn 3%
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Từ 599.000 VND đến 999.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 600.000 VND/tháng và 7.200.000 VND/năm
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng BVBank Visa & JCB Ms.
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
Thẻ JCB
JCB - Cheer-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Cheer
Từ 10 đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 2 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu tại nhà hàng và tích 1 điểm thưởng với các chi tiêu khác
JCB - Sense-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Sense
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 3% tại các nhà hàng
- Hoàn thêm 0,2% các giao dịch mua hàng khác
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng Platinum như:
- Miễn phí phòng chờ sân bay quốc tế
- Ưu đãi tại các sân golf
- Ưu đãi tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
2311MK_BVBank_JCB_Discovery (Platinum)_UnEmb_07Dec23-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Discovery
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng Platinum như:
- Miễn phí phòng chờ sân bay quốc tế
- Ưu đãi tại các sân golf
- Ưu đãi tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp
399.000 VND
Tích lũy 6 điểm thưởng với mỗi 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
JCB-7eleven-02

Thẻ tín dụng BVBank JCB 7-Eleven
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 4 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
JCB-momo-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Link
Từ 30 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ khi thanh toán trên ứng dụng ví điện tử MoMo
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 1 điểm thưởng với mỗi 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng BVBank Visa & JCB Ms.
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
Thẻ NAPAS
nappas ONLINE FINAL-02

Thẻ tín dụng BVBank NAPAS shopON
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền 5% các giao dịch thanh toán trực tuyến
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
499.000 VND
Tổng số tiền hoàn tối đa 200.000 VND/tháng và 2.400.000 VNDF/năm
Chỉ so sánh 2 thẻ tối đa